Priser

Priser

Barn

Barn og unge kan få økonomisk støtte fra Helfo til tannregulering så sant behandlingen starter før pasienten fyller 20 år. Det er fastsatte takster for tannbehandlingen. Hvor stor støtten blir avhenger av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for.

Etter første konsultasjon utarbeides en plan som inkluderer anbefalt behandling, pris og antatt behandlingstid.

Pris for konsultasjon inkl. røntgen: kr 850,-

Voksne

Voksne som ønsker tannregulering trenger ingen henvisning for en konsultasjon.

Voksne må i stor grad dekke alle utgifter til regulering selv, men enkelte tilstander kvalifiserer for refusjon fra Helfo. Refusjon til voksne gis ved bittavvik som er så alvorlige at pasienten må ha tannregulering i kombinasjon med kjevekirurgi, ved manglende tannanlegg (agenesi), tannskader (traume), ved tannkjøttsykdom (periodontitt), eller ved enkelte sjeldne medisinske tilstander.

Etter første konsultasjon utarbeides en plan som inkluderer anbefalt behandling, pris og antatt behandlingstid.

Pris for konsultasjon inkl. røntgen: kr 1595,-

Scroll to Top